พยาบาลประกันสัมพันธ์ (UR Nurse)

3 positions

property

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 22-45 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


job description

- ติดต่อประสานหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันต่างๆ ภายนอกโรงพยาบาล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999 และส่งใบสมัครพร้อมผลงานแนบได้ที่ [email protected]

Share :

This website uses cookies. We use cookies to present content and advertisements that you may be interested in so you can have a good experience on our service. If you continue to use our website without adjusting any settings, we understand that they will receive cookies on our website. More infomation